Agenda en evenementen

In onze agenda vindt u data en informatie over (internationale) bijeenkomsten, congressen, lezingen en de Algemene Ledenvergadering.

Agenda en evenementen
  • Kring Pensioenen organiseert dinsdag 10 oktober 2023 een bijeenkomst met als thema Evenwichtig invaren. Op basis van de Wet toekomst pensioenen is het de bedoeling dat uiterlijk 1 januari 2028 de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel is afgerond.
  • Dag van de Actuaris 2023
    Onze samenleving staat op meerdere manieren onder druk: de toekomst lijkt steeds onzekerder met alle ecologische, sociale en economische transities waar we in terecht komen.
  • Kring Internationaal
    Opgedane ervaringen uit pandemieën en belangrijke lessen voor de toekomst.
  • The 5th European Congress of Actuaries (ECA 2024) will take place in Rome on 6 and 7 June 2024. A total of 350 experts, decision makers and other professionals from across Europe are expected to participate in the two-day on-site event.
Pagina 1 van 1