Ereleden en Leden van Verdienste

Een groot aantal leden en niet-leden verricht veel werk voor het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) en de beroepsgroep.

Ereleden en Leden van Verdienste
De Algemene Ledenvergadering van het AG kan deze personen als blijk van waardering benoemen tot Erelid of Lid van Verdienste. Ereleden zijn zij, die zich voor de vereniging, haar doel of de actuariële wetenschap uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt. Leden van Verdienste hebben zich bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de vereniging of voor de actuariële wetenschap. 

Ereleden Koninklijk Actuarieel Genootschap

Drs. J.H.C. Jansen AAG (†2017)
A.A.M. Kok AAG Hon FIA (†2023)
Drs. P.H.M. Kuijs AAG Hon FIA (†2023)
S. van Vuure AAG
Prof. G.W. de Wit (†2018)

Leden van Verdienste Koninklijk Actuarieel Genootschap

A. Beekes-Matser AAG
J.N. Berkemeijer AAG
A. Bousema

Ir. drs. J.D. Breen AAG
W. Brillemans (†2018)
Drs. R.W.C. van den Brink AAG RBA
H.W.M. van Broekhoven AAG
J.P.A.M. Cosijn
R. van Dam AAG
Th.J. van Diepen
C.F. Hammer AAG
Dr. A.E. van Heerwaarden AAG
R.J.C. Hersmis AAG
H.A. van den Hoogen AAG
W.A.H. Hovens AAG
J.A. de Jongh AAG
Prof. dr. R. Kaas
T. Kalkman AAG
Drs. P. Kandhai AAG
J.C.H. Kars AAG CERA
Drs. A.I.M. Kool AAG (†2019)
Drs. J.M. Krijgsman van Spangenberg AAG
Drs. E.B.B. Kromme AAG
R. Kruijff AAG
Prof. dr. P.M.C. de Lange
G.N.W. Leuven (†2021)
Drs. J.H.S. Lobregt AAG
Drs. W.S. Meijer Hon FIA
Mr. dr. M.H.M. van Oers AAG AA

Drs. J.A. Oost AAG RBA
Drs. B.H. Posthuma
Drs. T.B. Pouw
F.A. van der Put AAG (†2011)
Drs. F.R.M. Rieter AAG
L.J.M. Roodbol AAG
Drs. F.A.M. Ruygt AAG
Drs. R.K. Sagoenie AAG
C. Scharroo AAG (†2017)
J. Speulman Actuarieel Analist AG (†2019)
R.H. Sprenkels AAG
Dr. J.H. Tamerus AAG
F.R. Valkenburg AAG RBA
Drs. M. Vet AAG

Drs. E.P. Visser AAG CERA
Prof. dr. H. Wolthuis
P.P.C. van Zijp AAG