Bestuur

Het bestuur van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) is verantwoordelijk voor het beleid van de vereniging en het initiëren en de uitvoering van AG-activiteiten. Het bestuur legt over zijn handelen en besluiten verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering.

Bestuur
De bestuursleden onderhouden contacten met organisaties en instanties binnen de pensioen- en verzekeringssector, overheid, politiek en overige stakeholders.
"Traditioneel zijn we goed in pensioenen en verzekeren, maar ook binnen maatschappelijke thema’s als klimaat, duurzaamheid en zorg, biedt onze kennis en expertise meerwaarde. Daar wil ik graag op inzetten.”
Daan Kleinloog, voorzitter AG

Samenstelling

Bestuur Koninklijk Actuarieel Genootschap

 • Drs. Daan Kleinloog AAG
  Drs. Daan Kleinloog AAG
  Voorzitter
  Portefeuilles: Pensioenen, Kwaliteitszorg, PA&PR en Interne organisatie.
 • Drs. Edwin Roebersen AAG CFA FRM
  Drs. Edwin Roebersen AAG CFA FRM
  Penningmeester
  Portefeuilles: Financiën, Verzekeringen en Sterfte Onderzoek.
 • Loudina Erasmus MSc AAG
  Loudina Erasmus MSc AAG
  Bestuurslid
  Portefeuilles: Internationale vertegenwoordiging en Duurzaamheid.
 • Ir. drs. Ingrid van Riel AAG
  Ir. drs. Ingrid van Riel AAG
  Bestuurslid
  Portefeuilles: Actuarial Data Science en Enterprise Risk Management.
 • Wilbert Ouburg MSc AAG FRM
  Wilbert Ouburg MSc AAG FRM
  Bestuurslid
  Portefeuilles: Onderwijs, Accreditatie Permanente Educatie, Accreditatie Universiteiten & Hogescholen en Zorg.