Internationale samenwerking

Door globalisering, digitalisering, internationale regelgeving (zoals Solvency II, IORP II, IFRS, ICS) en thema’s als klimaat en duurzaamheid, is internationale samenwerking voor het AG belangrijk.

Internationale samenwerking

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) is lid van drie internationale netwerken:

  • de International Actuarial Association (IAA);
  • de Actuarial Association of Europe (AAE); en
  • de CERA Global Association (CGA).

Het internationale netwerk levert door het opstellen van standaarden, kennisuitwisseling en diverse publicaties een belangrijke bijdrage aan de professionaliteit van de actuariële beroepsgroep.

Samenstelling internationaal vertegenwoordigers

Het AG is niet alleen rechtstreeks in commissies en subcommissies van de internationale koepelorganisaties vertegenwoordigd, maar zoekt ook directe afstemming, vooral met haar Europese zusterverenigingen, om overeenstemming te bereiken over gemeenschappelijke standpunten.

De internationale activiteiten van het AG worden gecoördineerd door een internationaal coördinator, met ondersteuning vanuit het bureau AG. De verschillende internationale contacten worden onderhouden door leden die vanuit hun eigen expertise internationaal actief zijn. Zij zijn gelinkt aan de diverse commissies van het AG, zodat uitwisseling van kennis en informatie geborgd is.

Internationaal coördinator: drs. John Oost AAG RBA
Contact bureau AG: Pascale Mandjes-Heese
Portefeuillehouder bestuur AG: Loudina Erasmus MSc AAG

De namen van de internationale vertegenwoordigers kunnen worden gevonden bij de nadere toelichting van de IAA, AAE en CERA.

Laatste ontwikkelingen

Met enige regelmaat publiceren de IAA en AAE rapporten, notities en reacties op onder andere consultaties en worden webinars en congressen georganiseerd. Kijk daarom regelmatig voor meer informatie op de websites www.actuaries.org (IAA) en www.actuary.eu (AAE).

Leden van het AG kunnen zich via de website van de AAE en/of IAA aanmelden voor periodieke nieuwsbrieven en nieuwsberichten. Na registratie voor een member login is het ook mogelijk om de besloten delen van de websites te bezoeken.

International Actuarial Association (IAA)

Lees meer over de IAA en bekijk de lijst met internationale vertegenwoordigers namens het AG.

Actuarial Association of Europe (AAE)

Lees meer over de AAE en bekijk de lijst met internationale vertegenwoordigers namens het AG.

Certified Enterprise Risk Actuary (CERA)

Lees meer over CERA en bekijk de lijst met CERA actuarissen.