Kringen

Het AG kent verschillende kringen die tot doel hebben de band tussen de leden onderling te versterken en de vakinhoudelijke ontwikkeling en kennisuitwisseling te bevorderen.

Kringen
Kennisdelen en netwerken

Binnen het AG zijn tien kringen actief die voor een belangrijk deel het sociale hart van de beroepsvereniging vormen. Zij organiseren netwerkbijeenkomsten rondom actuele en actuariële thema's, waarbij sprekers - van binnen en buiten de eigen beroepsgroep - een thema vanuit hun eigen expertise toelichten.