Wat is een actuarieel professional?

Actuariële professionals (actuarieel rekenaars, actuarieel analisten en actuarissen) kwantificeren, analyseren en verduidelijken complexe financiële, bedrijfseconomische en maatschappelijke vraagstukken, op het gebied van verzekeringen, pensioenen, zorg en klimaat, adviseren over mogelijke scenario’s en ontwikkelen zakelijke en praktische oplossingen.

Wat is een actuarieel professional?

Waar werken actuariële professionals?

Actuarieel professionals zijn voornamelijk werkzaam bij of voor bedrijven in de financiële sector, zoals verzekeraars, pensioenfondsen, banken, adviesbureaus of als zzp'er. Ook zijn ze steeds vaker werkzaam bij toezichthoudende instellingen, zoals DNB en AFM. Buiten de financiële dienstverlening werken actuariële professionals ook bij overheidsinstellingen, onderzoeksinstituten, ondernemingen of particuliere instellingen.

Actuariële professionals over hun dagelijks werk

Kijk in deze trailer mee in het dagelijks werk van drie actuariële professionals, wat houdt ze bezig en welke kansen biedt het actuariële werkveld voor jou.

Maak kennis met Jan-Willem Zeijen, actuaris AG

Maak in deze video kennis met Jan-Willem Zeijen, actuaris AG en werkzaam als principal consultant risk en finance voor schadeverzekeraars bij een in risicomanagement en actuariaat gespecialiseerd consultancybedrijf in Amsterdam.

Maak kennis met Inge Lodder, actuaris AG

Maak in deze video kennis met Inge Lodder, actuaris AG, oprichter en eigenaar van ELAVV en werkzaam als Chief of Actuaries bij een actuarieel bureau.

Maak kennis met Merijn Schut, actuaris AG

Maak in deze video kennis met Merijn Schut, actuaris AG en werkzaam als functiehouder risicomanagement verantwoordelijk voor het hele risicobeheer bij een grote internationale verzekeraar in Amsterdam.