Vertrouwenspersoon

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) heeft naast de bestaande Raad van Vertrouwenspersonen, een externe vertrouwenspersoon aangesteld waar leden van het AG vertrouwelijk terecht kunnen met vragen en/of klachten over integriteit en ongewenst gedrag.

Wanneer een lid, tijdens een bijeenkomst of vergadering van het AG een onprettig gevoel (ongewenst gedrag) heeft overgehouden na of door contact met een lid, bestuurslid of medewerker van het AG, kan zij of hij terecht bij de externe vertrouwenspersoon. Dit kan ook als een lid niet goed weet hoe te handelen bij een vermoeden van een onregelmatigheid, integriteitsincident of misstand.


De externe vertrouwenspersoon luistert en bespreekt met u welke mogelijkheden er zijn. Per mogelijkheid wordt besproken wat de voor- en nadelen. U bent te allen tijde degene die bepaalt wat er uiteindelijk gebeurt, u heeft met andere woorden de regie.


Alle gesprekken zijn en blijven vertrouwelijk en vinden in eerste instantie plaats telefonisch of via Teams. Niets van een gesprek wordt gedeeld met anderen, ook niet als daarom gevraagd wordt. Als het nodig is, dan kan een fysieke afspraak gemaakt worden op kantoor van de vertrouwenspersoon in Rotterdam of in een coachhuis bij u in de buurt.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon van het AG is Saskia Overdevest, zij is werkzaam voor het Nederlands Compliance Instituut (NCI). Saskia is bereikbaar via e-mail s.overdevest@compliance-instituut.nl of telefonisch via 06-82284530.