Magazine De Actuaris

In juni 1993 verscheen de eerste uitgave van De Actuaris, het magazine van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG). Het magazine kenmerkt zich door verdieping van maatschappelijk relevante en financieel-economische onderwerpen, die steeds vanuit een wisselend thematisch perspectief worden belicht.

Magazine De Actuaris

Kopij magazine De Actuaris

Kopij voor het magazine De Actuaris dient digitaal aangeleverd te worden bij bladmanager Frank Thooft. Alle bijdragen worden eerst door de redactie beoordeeld. De auteur krijgt altijd eerst de drukproef van zijn of haar artikel alvorens overgegaan wordt tot publicatie. Voor nadere informatie over het aanleveren en de deadline van kopij kunt u de auteursinstructies downloaden (zie Auteursinstructies).

Thema’s, deadlines kopij en verschijningsdata jaargang 30
Uitgave Thema Deadline aanleveren kopij Verschijningsdatum
31-1 Global 05-09-2023 13-10-2023
31-2 Gezondheid 07-11-2023 15-12-2023
31-3 Risico's 09-01-2024 16-02-2024
31-4 Pensioen 03-03-2024 10-04-2024
31-5 Responsibility 07-05-2024 14-06-2024

Lezersdoelgroep

De Actuaris wordt verspreid onder leden en stakeholders van AG, studenten, docenten en betrokkenen van het Actuarieel Instituut (AI).

Redactie De Actuaris

De redactie van van het magazine De Actuaris bestaat uit professionals uit de actuariële praktijk die, ondersteund door de bladmanager, wordt geleid door de hoofdredacteur. De redactie is gezamenlijk verantwoordelijk voor de tweemaandelijkse verschijning van het magazine.

Redactie

Drs. E.C.P. Op het Veld AAG (Elke), hoofdredacteur

Drs. P.M. Bouwknegt AAG (Pieter)
Drs. R.J.M. Cats AAG (Robin)
R.J. Garssen MSc (Rens)
Dr. K.B. Gubbels AAG (Koos)
S.H.G. van Helvert MSc AAG (Sanne)
L.L. Janssen MSc AAG (Lars)
A. Joosten MSc (Anne)
F. Thooft (Frank), bladmanager
M.H. van Meerten (Maarten), gemandateerd uitgever

Redactie-adres: redactie@actuarieelgenootschap.nl

Auteursinstructies

Word nu gratis abonnee!

Ja, ik wil het magazine De Actuaris ontvangen!

Aanhef

project.general_error_message