Johan de Witt prijs

De prijs werd in 2010 in het leven geroepen met als doel het bevorderen en stimuleren van het publiceren, het doen van onderzoek en/of het stimuleren van de praktische toepassing binnen de actuariële beroepsuitoefening en de actuariële wetenschap. Daarnaast wil het AG met deze prijs een verbinding leggen met universiteiten, studenten en aanverwante vakgebieden om zo het actuariële domein te verbreden en meer bekendheid te geven.

Johan de Witt prijs
Deelnemen aan de Johan de Witt prijs

Voor de Johan de Witt prijs komen wetenschappelijke scripties in aanmerking die zijn geschreven en gepubliceerd tussen 1 september van een jaar en de deadline van het daaropvolgende jaar.


De prijs staat open voor studenten van het Actuarieel Instituut, studenten Bachelor of Science of Master of Science in de Actuariële Wetenschappen en studenten Bachelor of Science of Master of Science op een aan het actuarieel vakgebied verwant wetenschappelijk domein of discipline.

Deadline

Voor de Johan de Witt prijs 2024 dient de scriptie uiterlijk maandag 9 september 2024 te worden ingeleverd, inclusief:


- een korte samenvatting;

- een kort CV;

- een beoordeling van de scriptiebegeleider(s) wordt op prijs gesteld.


Bovenstaande documenten dienen per e-mail gestuurd te worden aan de secretaris van de johandewittprijs@actuarieelgenootschap.nl o.v.v. “inzending Johan de Witt prijs”. Lees voor meer informatie het deelnamereglement (zie Download onderaan deze pagina).

Prijs

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap stelt één prijs, ter waarde van € 5.000, beschikbaar voor de beste wetenschappelijke scriptie. Naast dit geldbedrag ontvangt de winnaar een beeldje van Johan de Witt en een juryrapport. Bovendien krijgt de winnaar de gelegenheid om zijn of haar scriptie te presenteren tijdens het AG Najaarscongres, dat in principe elk jaar in november door het AG wordt georganiseerd.

Jury Johan de Witt prijs

Jos Berkemeijer AAG, voorzitter
prof. dr. Dennis Bams (Universiteit Maastricht)

dr. Muriël van den Berg AAG MBA
dr. Leendert van Gastel (De Nederlandsche Bank)
prof. dr. Ruud Koning (Rijksuniversiteit Groningen)
prof. dr. Roger Laeven (Universiteit van Amsterdam)
dr. Richard Plat AAG RBA
Melissa van Wingerden AAG MSc

Download