Permanente Educatie (PE)

De bevordering en de kwaliteit van een goede beroepsuitoefening is een taak van de beroepsvereniging en een verantwoordelijkheid van elk individueel lid. Eén van de vereisten voor een goede beroepsuitoefening is het aantoonbaar op peil houden van de professionaliteit en deskundigheid. Hieraan wordt door het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) vormgegeven door een systeem van verplichte Permanente Educatie.

Permanente Educatie (PE)

De titels Actuaris AG en Actuarieel Analist AG staan garant voor professionaliteit en deskundigheid. Om de kwaliteit van beide titels te borgen en te onderhouden, geldt voor deze leden van het AG een verplichting tot Permanente Educatie. Leden AG kiezen zelf welk model (Punten-model of PO-model) zij toepassen.

Verplicht thema

In beide modellen is opgenomen dat aandacht wordt besteed aan een door het bestuur AG vastgesteld verplicht thema. In een PE-periode van drie jaar worden steeds drie thema's vastgesteld.

PE-reglement

Het PE-reglement beschrijft de vereisten van de PE-verplichting en hoe leden AG hieraan kunnen voldoen.

Beroepsprofiel / kerntaken / competenties

Het beroepsprofiel van de Actuaris AG en het beroepsprofiel van de Actuarieel Analist AG vormen het kader voor PE. In de beroepsprofielen staan de eisen voor zowel vakkundigheid als voor vaardigheden die leden AG moeten beheersen, omschreven in de kerntaken en de competenties.

Accreditatie Permanente Educatie aanvragen

Opleidings-, trainingsinstituten, bedrijven en organisaties die PE-bijeenkomsten organiseren kunnen bij het AG hun cursussen laten accrediteren. Meer informatie over het aanvragen van accreditatie.

Informatie

Voor vragen over de PE-verplichting kunt u contact opnemen met Marjanne Wilschut (030-6866193).

Het PE-systeem, dat gericht is op het onderhouden en borgen van beide titels en het bevorderen van een professionele beroepsuitoefening kent twee modellen:

Punten-model

Het model waarin het aantal PE-uren centraal stelt.

PO-model

Het model waarin persoonlijke ontwikkeling centraal staat.