Duurzaamheidsverslaggeving in de praktijk

Het Verbond van Verzekeraars, de Sectorcommissie voor Verzekeraars en Pensioenfondsen (SVP), de Branchegroep Verzekeringsmaatschappijen (BGVM) van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) nodigen u van harte uit voor deze bijeenkomst.

Duurzaamheidsverslaggeving in de praktijk

Volgens de door de Europese Commissie voorgestelde Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) wordt een verzekeraar geacht op te schrijven wat de maatschappij van hem verwacht. De CSRD stelt voor dat organisaties van openbaar belang (OOBs, zoals verzekeraars die onder de Solvency II richtlijn vallen) die aan het besluit bekendmaking niet-financiële informatie moeten voldoen, deze maatschappelijke verwachtingen over het boekjaar 2024 moet rapporteren.

Op 23 november 2022 heeft EFRAG de concept-European Sustainability Reporting Standards (ESRS) gepubliceerd. Deze standaarden bepalen hoe en over welke onderwerpen ondernemingen moeten rapporteren onder de CSRD. Daarnaast committeerden verzekeraars zich in juli 2019 met de ondertekening van het klimaatcommitment om bij te dragen aan de uitvoering van het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord. Hiervoor moeten concrete acties worden geformuleerd.

Dat vraagt om verdere invulling van de planning- en controlcyclus waaronder de opzet van een beleid en de uitvoering via systemen en processen om (toetsbare) data beschikbaar te krijgen. De invulling van deze cyclus is een groeipad waar momenteel veel organisaties meer worstelen.

Tijdens deze middag praten wij u graag bij over:


- De risico’s van duurzaamheid en klimaat bij verzekeraars
- De inrichting van de planning & controlcyclus ten aanzien van duurzaamheidsrapportages
- Dubbele materialiteit

Doelgroep

Leden van het AG, de NBA of het Verbond van Verzekeraars die werkzaam zijn bij/voor verzekeraars.

Programma

Programma
13.00 - 13.30 uur Ontvangst
13.30 - 14.00 uur Opening & update door Usha Ganga
14.00 - 14.45 uur De risico’s van duurzaamheid en klimaat bij verzekeraars
door Jasper Hoogstraten & Jan Willem Zeijen (Triple A)
14.45 - 15.00 uur Pauze
15.00 - 15.45 uur De planning & Controlcyclus rondom duurzaamheidsverslaggeving
door Suzanne Hart ( Heineken)
15.45 - 16.30 uur Dubbele materialiteit
door Bouke Evers (EY)
16.30 - 16.45 uur Vragenronde
16.45 - 17.00 uur Wrap-up en afsluiting
17.00 - 18.00 uur Borrel

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

PE NBA-leden

U kunt deze bijeenkomst opnemen in uw PE-portfolio als het past bij uw leerdoelen:
1. Bewaar het bewijs van aanmelding
2. Voeg een reflectieverslag toe over wat u heeft geleerd tijdens deze bijeenkomst en hoe dit aansluit bij uw leerdoelen. Meer informatie vindt u op nba.nl/pe

PE AG-leden

Voor actuarissen zijn 2 PE-punt aangevraagd. Bent u AG-lid dan ontvangt u na afloop van de bijeenkomst van het AG uw bewijs van deelname. Zorg ervoor dat u zich bij binnenkomst registreert bij de ontvangstbalie. Heeft u hier vragen over, neem dan contact op met het AG.

Event informatie

Tijden: 13:30 - 17:00 uur
Locatie: NBA (Antonio Vivaldistraat 2, 1083 HP)
Plaats: Amsterdam
Spreker(s): Usha Ganga, Jasper Hoogstraten, Jan Willem Zeijen, Suzanne Hart en Bouke Evers
Inschrijven

Meer activiteiten

Een nieuw pensioencontract: wat nu?
09:00 uur • Amsterdam
European Actuarial Day
09:30 uur • Online
Kring Risk - ORSA
15:00 uur • Utrecht
Dag van de Actuaris 2023
00:00 uur •