IFRS 17: De top is bereikt en nu de blik vooruit!

De NBA Branchegroep verzekeringsmaatschappijen, het Koninklijk Actuarieel Genootschap en EY nodigen u uit voor de vijfde (en laatste) van een reeks bijeenkomsten in het kader van de implementatie van IFRS 17.

IFRS 17: De top is bereikt en nu de blik vooruit!

IFRS17 is vanaf 1 januari 2023 de nieuwe verslaggevingsstandaard voor verzekeraars die rapporteren op basis van International Financial Reporting Standards (IFRS). De afgelopen jaren zijn grote stappen gezet door multidisciplinaire teams van specialisten binnen IFRS verzekeraars.

Het is een uitdagende reis geweest, maar we hebben de top bereikt! Virtueel begonnen in coronajaar 2020, hebben wij jullie de afgelopen drie jaar meegenomen in de verschillende aspecten van de implementatie van IFRS 17. Tijdens deze laatste bijeenkomst willen we de eerste ervaringen met de daadwerkelijk toepassing van IFRS 17 met jullie delen en willen we met de blik vooruit stilstaan bij een aantal aandachtspunten die relevant zijn voor de komende jaarafsluiting 2023. Ook dit keer hebben we weer een aantal goede sprekers bereid gevonden een bijdrage te leveren.


Sprekers
Steven Uphof, IFRS Reporting policies bij a.s.r.
Simon Miedema, IFRS adviseur & Interim manager bij Simon Advies & Interim
Hans van der Veen, Partner IFRS Services bij EY
Sander Komijn, Senior Investor Relations Officer bij NN
Jan Slager, Partner FSO Audit bij EY


Programma
13.00–13.15 uur Ontvangst met koffie en thee
13.15–13.45 uur Welkom en introductie
13.45–14.15 uur Halfjaarberichtgeving - door Steven Uphof
14.15–15.00 uur Vergelijkbaarheid Europese verzekeraars - door Simon Miedema en Hans van der Veen
15.00–15.30 uur Pauze
15.30–16.00 uur Investor story - door Sander Komijn
16.00–16.30 uur Rol van de accountant - door Jan Slager
16.30–17.15 uur Paneldiscussie - alle sprekers onder leiding van Casim Snoeks
17.15–17.30 uur Wrap-up
17.30–18.30 uur Borrel, een bruisend einde …

Zowel tijdens de diverse presentaties als tijdens de paneldiscussie is er ruime gelegenheid tot het stellen van vragen. We maken er graag een interactieve bijeenkomst van.

Opnieuw een inspirerende bijeenkomst voor accountants en actuarissen werkzaam bij IFRS verzekeraars. We hopen met onze bijeenkomsten een steentje te hebben bijgedragen aan een succesvolle implementatie en toepassing van IFRS 17. Met dank aan EY die dit traject mede vorm heeft gegeven.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

PE-punten

Deze bijeenkomst is aangevraagd voor 3 PE-punten.

Event informatie

Tijden: 13:00 - 18:30 uur
Locatie: Achmea (Handelsweg 2, 3707 NH)
Plaats: Zeist
Spreker(s): Steven Uphof, Simon Miedema, Hans van der Veen, Sander Komijn en Jan Slager
Schrijf in

Meer activiteiten

Prognosetafel AG2024
14:30 uur • Maarssen
JoCo2024
13:00 uur • Brussels (Belgium)
Kring Pensioenen
15:00 uur • Utrecht
Kring Schade
15:00 uur • Utrecht
Algemene Ledenvergadering
10:00 uur • Bussum