IFRS 17: The proof of the pudding is in the eating

De NBA Branchegroep verzekeringsmaatschappijen, het Koninklijk Actuarieel Genootschap en EY nodigen u uit voor de zesde editie uit een reeks van bijeenkomsten in het kader van de implementatie van IFRS 17.

IFRS 17: The proof of the pudding is in the eating

IFRS 17 is vanaf 1 januari 2023 de nieuwe verslaggevingsstandaard voor verzekeraars die rapporteren op basis van International Financial Reporting Standards (IFRS). De afgelopen jaren hebben binnen deze verzekeraars multidisciplinaire teams van specialisten grote stappen gezet om deze nieuwe standaard geïmplementeerd te krijgen om die vervolgens toe te passen in het kader van het opmaken van de jaarrekening 2023, inclusief de aanpassing van vergelijkende cijfers 2022.


Het is een uitdagende reis geweest. Vorig jaar hebben we, met verwijzing naar de figuur hierboven en het seminar van 20 september jongstleden, met elkaar de top van de berg bereikt!


Aanvankelijk was het plan om dat seminar als de laatste bijeenkomst te beschouwen. Echter, zowel uit de evaluaties als uit de “Word Cloud” hebben we opgemerkt dat er een sterke behoefte was aan nog een bijeenkomst, en wel nadat de eerste jaarrapportages zijn verschenen.


Nu, een jaar na het bereiken van de top en de eerste volledige jaarrapportage op basis van IFRS 17, willen we graag de ervaringen zowel vanuit het interne als het externe perspectief met de deelnemers van dit seminar delen. Ook dit keer hebben we weer een aantal goede sprekers bereid gevonden hieraan een bijdrage te leveren.

Sprekers/panelleden

  • Ewout Hollegien CFO, lid Raad van Bestuur bij a.s.r.
  • Simon Miedema, IFRS adviseur & Interim manager bij Simon Advies & Interim
  • Hans van der Veen, Partner IFRS Services bij EY
  • Iris Steverink, Senior Manager Actuarial Leven & Pensioen bij Achmea
  • Martijn Bos Beleidsmedewerker Verslaggeving en Audit bij Eumedion
  • Thaisia de Waal, Beleidsmedewerker bij DNB
  • Eva van der Vorst, Chief Actuary bij NN Group en/of Maud Rommers, Head of Actuarial Function bij NN Schadeverzekering maatschappij
  • Casim Snoeks, v.h. partner bij EY

Programma

13.00 – 13.15 uur Ontvangst met koffie en thee
13.15 – 13.35 uur Welkom en introductie
13.35 – 14.05 uur IFRS 17 en de impact voor de CFO
14.05 – 14.35 uur Update vergelijking verzekeraars a.h.v. jaarcijfers 2023
14.35 – 15.00 uur De veranderde rol van de actuariële functiehouder
15.00 – 15.30 uur Pauze
15.30 – 16.00 uur Ervaringen vanuit de toezichthouder
16.00 – 16.30 uur Ervaringen vanuit de Institutionele beleggers
16.30 – 17.00 uur Paneldiscussie
17.00 – 17.15 uur Wrap-Up
17.15 – 18.15 uur Borrel


Opnieuw een inspirerende bijeenkomst voor accountants en actuarissen werkzaam bij IFRS verzekeraars. Zowel tijdens de diverse presentaties als tijdens de paneldiscussie zal er voldoende gelegenheid zijn tot het stellen van vragen.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

PE-punten

Deze bijeenkomst wordt aangevraagd voor 3 PE-punten.

Event informatie

Tijden: 13:00 - 17:15 uur
Locatie: a.s.r. (Archimedeslaan 10)
Plaats: Utrecht
Schrijf in

Meer activiteiten

JoCo2024
13:00 uur • Brussels (Belgium)
Algemene Ledenvergadering
10:00 uur • Bussum
AG Najaarscongres 2024
13:00 uur • Bussum