Kring Leven - Pension Risk Transfer

Afgelopen jaar is de Wet Toekomst Pensioenen aangenomen en per 1 juli 2023 ingegaan. De eerste jaren zullen een overgangsfase zijn waarin eerst werkgevers en werknemers met elkaar afspraken gaan maken over het aanpassen van hun pensioenregeling en daarna pensioenuitvoerders deze afspraken gaan uitvoeren.

Kring Leven - Pension Risk Transfer

Een van de mogelijke gevolgen is dat sommige pensioenfondsen op korte of lange termijn besluiten om de pensioenregeling onder te brengen bij een verzekeraar, dit wordt ook wel ‘Pension Risk Transfer’ genoemd en is het onderwerp van deze bijeenkomst.


Allereerst zal Frank van Houdt (Triple-A) de Wet Toekomst Pensioenen kort samenvatten en uitleggen welke acties bij sociale partners (werkgevers en werknemersvertegenwoordigers en/of vakorganisaties) liggen en welke bij de pensioenfondsen. Verder zal hij een beeld schetsen bij welke pensioenfondsen het thema invaren speelt en bij welke niet en wat dit betekent voor het thema ‘pension risk transfer’. Tenslotte wordt ingegaan op de aandachtspunten welke volgen uit de eisen en wensen van pensioenfondsen, wet- en regelgeving en beleidsregels van de beide toezichthouders (DNB en AFM).


Hierna bespreekt Christiaan Mulder (Milliman) de ontwikkelingen op de globale ‘Pension Risk Transfer’ markt, ook wel de ‘collectieve waardeoverdracht’ bij Pensioenen. Hij zal in zijn presentatie ingaan op de ervaringen in de UK en US markten, hier is eerder een conversie naar DC regelingen ingezet welke voor een aanzienlijke Pension Risk Transfer beweging heeft gezorgd. Hij zal ook de overeenkomsten en verschillen met de Nederlandse markt bespreken en wat dit kan betekenen voor Pension Risk Transfers hier in Nederland.


Tenslotte geeft Henk Appelo (Lifetri) een inkijkje hoe verzekeraars in de afgelopen jaren zijn omgegaan met Pension Risk Transfers. Hij zal enkele transacties uit recente jaren bespreken en ook hoe een verzekeraar dergelijke deals vanuit een Pricing perspectief benaderd. Verder zal hij kort toelichten wat de visie van Lifetri is op de toekomstige Pension Risk Transfer markt in Nederland.

Event informatie

Tijden: 15:30 - 19:00 uur
Locatie: Restaurant De Markies
Plaats: Woerden
Spreker(s): Frank van Houdt, Christiaan Mulder en Henk Appelo
Ga naar Mijn-AG om in te schrijven

Meer activiteiten

Kring Schade
15:00 uur • Utrecht
Kring Risk
15:00 uur • Utrecht
Kring Pensioenen
15:00 uur • Breukelen
Bijeenkomst Kring Internationaal
16:00 uur • Utrecht