Kring Schade - Inzichten IFRS 17-publicaties schade- en inkomensverzekeraars

Kring Schade organiseert op dinsdag 26 september 2023 de bijeenkomst: Inzichten IFRS 17, publicaties schade- en inkomensverzekeraars.

Kring Schade - Inzichten IFRS 17-publicaties schade- en inkomensverzekeraars

Dit jaar wordt de IFRS 4-standaard vervangen door IFRS 17 en verandert de manier waarop naar de waarde van verzekeringsportefeuilles wordt gekeken. Het doel van de nieuwe rapportagerichtlijn is dat jaarverslagen beter vergelijkbaar worden, omdat elke verzekeraar de waarde van zijn portefeuille op een vergelijkbare manier bepaalt.

Tijdens deze kringbijeenkomst gaan drs. Tom Veerman AAG en Jasper Hoogenstraaten MSc tijdens hun presentatie in op de actualiteiten met betrekking tot IFRS 17. Welke keuzes maken de verschillende verzekeraars? Welke impact heeft de overgang naar IFRS 17 op het eigen vermogen van verzekeraars? Wat is de volatiliteit van het IFRS 17 resultaat? En, wat zijn de belangrijkste aandachtspunten bij schade - en inkomensverzekeraars?

Tijdens de tweede presentatie van de middag, gaat Leonie Kosters CFA FRM, Beleidsadviseur Verzekeringen bij DNB, in op de beheersing van inflatierisico door verzekeraars en geeft zij een toelichting op de "Good Practice beheersing inflatierisico verzekeraars" en wat ermee wordt beoogd.


Programma

15.30 - 16.00 Inloop

16.00 - 18.00 Presentaties

18.00 - 19.00 Borrel


PE-punten

De bijeenkomst wordt aangevraagd voor 2 PE-punten.

Event informatie

Tijden: 15:30 - 19:00 uur
Locatie: Restaurant Zuiver
Plaats: Utrecht
Spreker(s): drs. Tom Veerman AAG en Jasper Hoogenstraaten MSc
Ga naar Mijn-AG om in te schrijven

Meer activiteiten

Dag van de Actuaris 2023
08:30 uur • Zeist
Kring Internationaal
15:30 uur • Utrecht