Haalbaarheidstoets - pensioenfondsen

Kennisbank •

Op grond van artikel 143 van de Pensioenwet moet een pensioenfonds periodiek een haalbaarheidstoets uitvoeren. Met deze notitie heeft het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) bijgedragen aan de discussie en opties voor verdere ontwikkeling en toepasbaarheid van de haalbaarheidstoets.

Haalbaarheidstoets - pensioenfondsen