Implicaties bij afschaffing doorsneesystematiek

Kennisbank •

In deze notitie gaat het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) in op de beoogde afschaffing van de doorsneesystematiek en de implicaties die daarvan het gevolg kunnen zijn. Deze notitie is een vervolg op het AG-rapport: Doorsneesystematiek, veranderen of behouden (20-11-2014).

Implicaties bij afschaffing doorsneesystematiek