Wat is een actuarieel professional?

Actuariële professionals (actuarieel rekenaars, actuarieel analisten en actuarissen) kwantificeren, analyseren en verduidelijken complexe financiële, bedrijfseconomische en maatschappelijke vraagstukken, op het gebied van verzekeringen, pensioenen, zorg en klimaat, adviseren over mogelijke scenario’s en ontwikkelen zakelijke en praktische oplossingen.

Wat is een actuarieel professional?

Waar werken actuariële professionals?

Actuarieel professionals zijn voornamelijk werkzaam bij of voor bedrijven in de financiële sector, zoals verzekeraars, pensioenfondsen, banken, adviesbureaus of als zzp'er. Ook zijn ze steeds vaker werkzaam bij toezichthoudende instellingen, zoals DNB en AFM. Buiten de financiële dienstverlening werken actuariële professionals ook bij overheidsinstellingen, onderzoeksinstituten, ondernemingen of particuliere instellingen.