Commissie Onderwijs

De Commissie Onderwijs richt zich op de strategische en beleidsmatige aspecten van alle vormen van actuarieel onderwijs waaraan het AG gerelateerd is.

Commissie Onderwijs

Door actuele ontwikkelingen in de financiële sector, politieke keuzes, wet- en regelgeving en door verregaande automatisering, wijzigen de rol en het aandachtsgebied van de actuariële professional.

Taak commissie

 • De commissie adviseert het bestuur bij vraagstukken inzake beleidsvorming en -uitvoering.  
 • De commissie positioneert zich verder als:  

  • het platform voor de vertaling van de strategie van het AG naar onderwijsbeleid; 
  • het platform voor de voorbereiding van onderwijsstrategie en -beleid van het AG; 
  • het platform voor de vertaling van het onderwijsbeleid naar uitvoering, en voor het toezicht op de uitvoering.


  Samenstelling

  Drs. E. van der Meulen MSc AAG FRM RMFI (Eelke), voorzitter
  G. ten Hove MSc AAG (Erik)
  Drs. E. Kulkens AAG (Edo)
  M.V. Tjia (Marjon)
  Drs. M.R. Vermeer AAG (Maurits)
  T. van der Vorst MSc AAG (Tom)
  Drs. M.S.O. van Willigen AAG (Mara)

  Aanvullende informatie

  Contact bureau AG: Wies de Boer AAG (030-6866196)
  Portefeuillehouder bestuur AG: Wilbert Ouburg MSc AAG FRM