Wet toekomst pensioenen: aandachtspunten voor wet- en regelgeving Wtp

Nieuws •

Vanaf 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen van kracht. Het AG vraagt aandacht voor diverse onderwerpen die verduidelijking behoeven voor een adequate toepassing van de wet in de praktijk en, liefst binnen afzienbare tijd, nadere concretisering van wet- en/of regelgeving vereisen.

Wet toekomst pensioenen: aandachtspunten voor wet- en  regelgeving Wtp

In de notitie 'Wet toekomst pensioenen: aandachtspunten voor wet- en regelgeving Wtp', vraagt het AG aandacht voor een aantal onderwerpen waar het, naar de opvatting van de beroepsvereniging, wenselijk is dat meer duidelijkheid wordt gegeven over de toepassing in de praktijk en waar mogelijk aanscherping van wet- en/of regelgeving nodig is.


Lees de gehele notitie onder Download.