Deelnemen aan de Johan de Witt prijs 2024

Nieuws •

Ben jij de winnaar van de Johan de Witt prijs 2024? Heb je een wetenschappelijke (actuariële) scriptie afgerond of rond je deze af tussen september 2023 en september 2024? Dan maak jij kans op het winnen van de Johan de Witt prijs 2024!

Deelnemen aan de Johan de Witt prijs 2024

De Johan de Witt prijs werd in 2010 voor het eerst uitgereikt en is bedoeld om publicaties, onderzoek en de praktische toepassing binnen de actuariële beroepsuitoefening te bevorderen. Door het uitreiken van de prijs wil het Koninklijk Actuarieel Genootschap een brug slaan met universiteiten, studenten en aanverwante vakgebieden, met als doel het actuariële domein te verbreden en te versterken.

Studenten van het Actuarieel Instituut en Bachelor- en Master-studenten in de Actuariële Wetenschappen of verwante vakgebieden kunnen deelnemen met hun wetenschappelijke scripties die zijn geschreven en gepubliceerd tussen 1 september van een jaar en de deadline van het daaropvolgende jaar. Doe mee en maak kans op deze eervolle prijs!

De deadline voor het insturen van jouw scriptie is uiterlijk maandag 9 september 2024. Meer informatie en deelname>>

Are you the winner of the Johan de Witt prize 2024?

Have you completed a scientific (actuarial) thesis, or will you complete one between September 2023 and September 2024? If so, you have a chance to win the Johan de Witt prize 2024!

Participate in the Johan de Witt prize 2024

The Johan de Witt prize was first awarded in 2010 and aims to promote publications, research, and the practical application within the actuarial profession. By awarding this prize, the Royal Dutch Actuarial Association seeks to build a bridge with universities, students, and related fields, with the goal of broadening and strengthening the actuarial domain.

Students from the Actuarial Institute and Bachelor's and Master's students in Actuarial Sciences or related fields can participate with their scientific theses written and published between September 1 of one year and the deadline of the following year. Participate and stand a chance to win this prestigious award!

The deadline for submitting your thesis is Monday, September 9, 2024. For more information and to participate (in Dutch), visit here.