Zoek in onze kennisbank met publicaties

 • De markt van het dreigende tekort
  Kennisbank • Thijs van der Valk
  Vorig jaar zal de boeken in gaan als het jaar van de grote gascrisis in Europa. Of in ieder geval de start van de gascrisis, want ook voor dit jaar en de komende jaren hierna zal de prijs die wij betalen voor gas nog flink hoger zijn dan dat we een paar jaar geleden gewend waren.
 • Haalbaarheidstoets - pensioenfondsen
  Kennisbank
  Op grond van artikel 143 van de Pensioenwet moet een pensioenfonds periodiek een haalbaarheidstoets uitvoeren. Met deze notitie heeft het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) bijgedragen aan de discussie en opties voor verdere ontwikkeling en toepasbaarheid van de haalbaarheidstoets.
 • De pensioensituatie van migranten
  Kennisbank • Jelle Lössbrok
  Een paar weken geleden vroeg ik aan een volle (nu ja, digitaal dan) collegezaal: vorm twee keer een mentaal beeld van een persoon die ik omschrijf. De eerste persoon was een Nederlander met een migratieachtergrond. De tweede persoon was ook een Nederlander: een gepensioneerde. Ik vertelde mijn studenten: die twee personen zouden heel goed dezelfde persoon kunnen zijn. Bij wie was dit ook zo?
 • Inflatie en beleggingen
  Kennisbank • Camiel van Roosmalen
  Inflatie, inflatie, inflatie. Als een woord aan inflatie onderhevig is dan is het wel het woord inflatie. Iedereen heeft het er tegenwoordig over. En dat is met een reden. In ruim veertig jaar breken we hier en daar records waar het op inflatie aankomt. Daarnaast brengt inflatie ook beleggingsrisico’s met zich mee.
 • ESG Reporting voor verzekeraars; kunt u het nog volgen?
  Kennisbank • Hans de Witt, Pieter van Dusseldorp, Elisabeth Huige-Van den Loo
  De roep naar verduurzaming van de private sector neemt toe. ‘Duurzaamheid’ oftewel ‘Sustainability’, en ‘ESG’ zijn voorbeelden van termen en afkortingen die zich van een relatieve vrije invulling verplaatsen naar een vorm met regels die vanuit de Europese Commissie worden opgelegd aan de lidstaten.
Pagina 1 van 1