Over Europa, pensioenen en toezicht

Kennisbank •

‘Verenigd in Verscheidenheid’ is het motto van Europa. In dit artikel bedoel ik met Europa: de Europese Unie en de 27 lidstaten. Het motto zien we terug in de Europese pensioenregelgeving.

Over Europa, pensioenen en toezicht

De Europese Pensioenrichtlijn (IORP Directive) kent als uitgangspunt minimum harmonisatie. Dit is bij de regelgeving voor verzekeraars precies omgekeerd. Bij Solvency II is de doelstelling juist om maximum harmonisatie te bewerkstelligen. De IORP Directive gaat over tweede pijler pensioenen, dus over het terrein van pensioen als arbeidsvoorwaarde.


Inhoudelijk wordt de pensioentoezegging zelf beheerst door nationale wet- en regelgeving. Dit is het geheel van het sociaal- en arbeidsrecht. Hierin zit direct een enorme verscheidenheid opgesloten, want de lidstaten kennen veel verschillende invullingen voor hun tweede pijler pensioenen. Sommige lidstaten hebben een ver ontwikkelde tweede pijler, zoals in Nederland, en in sommige lidstaten bestaan er niet of nauwelijks tweede pijler pensioenen, zoals in Frankrijk. In die laatste lidstaten zijn de eerste pijler pensioenregelingen vaak ver ontwikkeld. Eerste pijler pensioenen worden veelal gefinancierd op basis van omslag. Tweede pijler pensioenen zijn grotendeels kapitaal-gedekt.


De pensioenfondsen die onder de IORP richtlijn vallen zijn allemaal kapitaal-gedekt. Dat Nederland hoog op de internationale ranglijstjes met zijn pensioensysteem heeft naar mijn idee zijn basis in het hebben van zowel een prima eerste als een prima tweede pijler die ook redelijk in balans zijn.


Lees dit artikel verder onder Download.

Download

Over de auteur

Falco Valkenburg AAG RBA

Actuaris AG, vice-voorzitter EIOPA OPSG, lid van de Kifid Commissie van Beroep en voormalig voorzitter Actuarial Association of Europe.