Aanbevelingen rekenrente letselschadezaken vanuit actuarieel perspectief

Kennisbank •
Kees Thiers, Cédric Jonckers

‘Het uitgangspunt bij het vaststellen van de rekenrente is dat gewaarborgd wordt dat het slachtoffer zijn toekomstschade daadwerkelijk kan dragen’ – Aanbeveling 3 – LOVCK en LOVCH.

Aanbevelingen rekenrente letselschadezaken vanuit actuarieel perspectief

In het artikel ‘de letselschadeclaim ontrafeld’ in De Actuaris van maart 2023 werd reeds besproken dat de letselschadevergoeding over het algemeen wordt uitgekeerd als een lumpsum, waar het bedrag als contante waarde van alle reeds geleden en toekomstige kosten wordt vastgesteld. Bij het vaststellen van de contante waarde wordt rekening gehouden met de rente die over de schadevergoeding wordt ontvangen. Des te hoger de rente, des te lager de contante waarde. Verder wordt in ogenschouw genomen dat de waarde van de schadevergoeding afneemt door de inflatie. Als disconteringsvoet ten opzichte van tijd wordt daarom de rekenrente gebruikt. In dit geval is de rekenrente dus de aftreksom van de rente die op een letselschadevergoeding behaald kan worden en de inflatie.


Lees dit artikel verder onder Download.