De actuaris in beweging: een contradictio in terminis?

Kennisbank •

Zeker niet; actuarieel professionals van nu gaan volledig met de tijd mee. Beweging is een must, wil je de razendsnel veranderende wereld bijhouden.

De actuaris in beweging: een contradictio in terminis?

Kunnen we bijvoorbeeld de pensioenactuaris nog herinneren die, nauwelijks tien jaar geleden, na een lange pensioenfondsvergadering klaagde over de immense workload die hieruit voortvloeide? Dat is tegenwoordig wel anders. Steeds vaker komen collega’s op heel andere plekken terecht. Door de skills die we hebben, kunnen we op zoveel meer terreinen worden ingezet. Uitdagingen en werkgebieden genoeg.


Ook mijn werk is anders en meer divers dan tien jaar geleden. Niet in de laatste plaats omdat ik alweer bijna acht jaar geleden een eigen bedrijf ben begonnen. Een sprong in het diepe. Een actuaris als ondernemer. Onze
advisering aan ondernemingen en pensioenfondsen is veel breder geworden. Daarnaast is de rol van data enorm toegenomen, wat voor mijn bedrijf betekende dat we ons gingen bezighouden met Workforce Analytics. Wederom een sprong in het diepe. Dag vertrouwde comfort zone, hallo nieuwe wereld. Maar wat een energie geeft het! Moderne advisering kan niet meer zonder technologie en data. Bijvoorbeeld voorspellen wanneer iemand ontslag dreigt te nemen en of dit schadelijke gevolgen kan hebben voor een organisatie. Of organisaties inzicht geven in de redenen waarom medewerkers voor hun organisatie willen komen werken en, nog veel belangrijker, willen blijven werken. Kortom ervoor zorgen dat de Human Resources manager een serieuze gesprekspartner is van de CFO en dat hij of zij niet langer beslissingen op het onderbuikgevoel van de HR-manager hoeft te baseren. Bij veel ondernemingen bepalen de kosten van medewerkers immers vaak meer dan 60% van de winst- en verliesrekening. Deze informatie zorgt voor direct meetbaar resultaat en optimalisering van de investering in mensen.

Lees de hele column verder onder Download.

Over de auteur

drs. Ronald Doornbos AAG