De rol van de certificerend actuaris onder de Wtp

Kennisbank •

De waarmerkend of certificerend actuaris heeft een wettelijke taak, zoals is vastgelegd in onder andere artikel 148 (onafhankelijkheid) van de Pensioenwet.

De rol van de certificerend actuaris onder de Wtp

Het is bovendien een publieke taak, aangezien de certificerend actuaris een actuariële verklaring afgeeft die één-op-één wordt opgenomen in het jaarverslag van een pensioenfonds. En in die verklaring heeft de certificerend actuaris de ruimte en mogelijkheid om zijn eigen oordeel te verwoorden.


Een belangrijke controletaak dus. Want wie is er beter geëquipeerd om de toepassing van actuariële formules te controleren dan de actuaris die daar voor opgeleid is? De technische voorziening, welke zonder uitzondering de grootste post vormt op de balans van een pensioenfonds, is gewaardeerd op basis van actuariële technieken.


Lees dit artikel verder onder Download.

Over de auteur

drs. Pieter Heesterbeek AAG

is senior risk consultant bij Triple A - Risk Finance.