De WIA en de rol van de actuaris

Kennisbank •

Sinds toenmalig premier Ruud Lubbers in 1990 zijn beroemde uitspraak ‘Nederland is ziek’ deed en zijn politieke lot verbond aan het niet overschrijden van de grens van 1 miljoen arbeidsongeschikten, is het stelsel....

De WIA en de rol van de actuaris

van ziekteverzuim- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen onderhevig geweest aan een grote hoeveelheid beleidsveranderingen.


Uiteindelijk mondden die in 2006 uit in een nieuwe arbeidsongeschiktheidswet, de WIA, die het sluitstuk was van die hervormingen. Tot de reeks hervormingen behoorde een geleidelijk ingevoerde, gedeeltelijke privatisering van het stelsel, eerst via loondoorbetaling voor ziekte door werkgevers en later ook via premiedifferentiatie en de mogelijkheid tot eigenrisicodragen voor een deel van de arbeidsongeschiktheidslasten. Met die privatiseringen startte ook de steeds breder wordende rol van de actuaris op het gebied van verzuim- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.


Lees dit artikel verder onder Download.

Download

Over de auteur

Jan-Maarten van Sonsbeek

J.M. van Sonsbeek Phd werkt als programmaleider langetermijnverkenning bij het CPB en is fellow bij Netspar.