Do you know what you are doing?

Kennisbank •

Ken je dat, dat je denkt het over hetzelfde onderwerp te hebben met iemand, maar dat je er na verloop van tijd achter komt dat je langs elkaar heen hebt gepraat?

Do you know what you are doing?

Do you know what you are doing? Risico is zo’n onderwerp. Eén van de mooiste onderwerpen voor actuarissen en risicomanagers, en een onuitputtelijke bron van inspiratie in ons vakgebied. Maar ook een onderwerp waarbij het gevaar op de loer ligt dat je langs elkaar heen praat.


Bij gesprekken over de arbeidsvoorwaarde pensioen kunnen sociale partners een andere definitie en perceptie hebben dan een pensioenactuaris. Zij gaan uit van de negatieve kant van risico: het gevaar van schade of verlies. Een actuaris zit meestal op de lijn van het meetbare risico, van kans maal impact, dus van zowel positieve als negatieve uitkomsten.

Do you know what you are doing?

En wat te denken van het risicopreferentieonderzoek? Bij zo’n onderzoek wordt aan deelnemers aan een pensioenregeling gevraagd hoeveel risico ze willen en kunnen nemen met hun pensioengeld. Een risicopreferentieonderzoek is een interessante mix van kennis, gedrag en inschattingsvermogen. Als je meer risicozoekend bent in je dagelijkse leven, ben je dat dan ook op financieel vlak? Of ben je voorzichtiger als het om je inkomen gaat?


Je kunt er daarom niet vanuit gaan dat je hetzelfde beeld hebt bij een complex onderwerp als risico.

In dit themanummer komen veel verschillende risico’s aan bod. Concrete risico’s met betrekking tot bijvoorbeeld ESG, liquiditeit, arbeidsongeschiktheid en zelfrijdende auto’s. Maar ook meer abstracte risico’s als modelrisico en systeemrisico. Hoe meet je een specifiek risico en met welke onzekerheden (positief en negatief) is het risico en het meten van dat risico omkleed?


De komende thema’s voor deze jaargang vind je op de laatste pagina van dit nummer. We nodigen je uit om een bijdrage te leveren aan de onderwerpen Pensioen en Responsibilty. Maar als een ander onderwerp je na aan het hart ligt en je je kennis wilt delen, is dat natuurlijk ook heel welkom.


Ik sluit af met een citaat dat aan Warren Buffett wordt toegeschreven: risk comes from not knowing what you're doing. Een mooie uitdaging!

Elke Op het Veld
hoofdredacteur

Over de auteur

Drs. Elke Op het Veld AAG

Partner bij Sprenkels en per augustus 2023 hoofdredacteur van magazine De Actuaris.