Het pensioenhuis op orde

Kennisbank •
drs. Gerben Hijman, Linda de Koter MSc AAG

Met het aannemen van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) is het belang van databeschikbaarheid en -kwaliteit toegenomen voor iedereen die met pensioen werkt.

Het pensioenhuis op orde

omen voor iedereen die met pensioen werkt. De juistheid van pensioendata was natuurlijk altijd al van belang, maar door de aankomende transitie en daarmee samenhangende aspecten als communicatie en individuele keuzemogelijkheden wordt dit belang extra onder het voetlicht gebracht. De vraag aan onze beroepsgroep is hoe wij met onze actuariële kennis bijdragen aan een beheerste transitie waar de verdelingen zo goed en gelijkwaardig mogelijk worden uitgevoerd. Wij hebben hierin een sleutelfunctie.

Een terugkerend item bij de Wtp is invaren. Dit komt ook naar voren in het ‘Kader datakwaliteit’ van de pensioenfederatie, waarin stappen zijn opgenomen om inzage te krijgen in en een oordeel te vormen over de datakwaliteit nodig om te kunnen invaren. Door nieuwe mogelijkheden en processen binnen de Wtp (onder andere individuele keuzemogelijkheden), maar ook door de Wtp versnelde migraties naar nieuwe administratiesystemen wordt de correctheid van data belangrijker en wordt het duidelijk dat data verder gaat dan alleen controles en beschikbaarheid rondom invaren. Het is een samenspel van verschillende afdelingen en stakeholders, want wat zijn goede processen (operationeel en financieel) zonder goede data en wat zijn goede data zonder bijpassende communicatie en uitleg naar de klant?

Lees het artikel verder onder Download.

Download