Invaren naar keuze?

Kennisbank •

Het nieuwe pensioenstelsel kent een lange periode van voorbereiding en besluitvorming. Uiteindelijk is de wet op 30 mei 2023 goedgekeurd door de Eerste Kamer en is deze sinds 1 juli 2023 van kracht.

Invaren naar keuze?

Ondertussen gaan de polemieken en discussies over de merites van het nieuwe en het oude stelsel echter onverminderd door. Hierbij vormt het zogenoemde invaren een heikel onderwerp van discussie. Invaren behelst het inbrengen van de bestaande, opgebouwde, aanspraken naar het nieuwe stelsel. In veel gevallen betekent dit dat aanspraken op periodieke uitkeringen worden omgezet naar aanspraken op een pensioenkapitaal.

In de Tweede Kamer is onder leiding van actuaris en NSC-kamerlid Agnes Joseph het initiatief genomen om dit invaren niet voor iedereen verplicht te stellen en hier een keuzemogelijkheid te bieden.

De meeste deskundigen zijn het er wel over eens dat het oude stelsel meer zekerheid biedt omtrent de hoogte van de periodieke uitkeringen dan het nieuwe stelsel. Maar de praktijk liet zien dat ook daar onzekerheid over uitkeringen bestaat. Aanspraken moesten bij sommige pensioenfondsen gekort worden. Daar staat dan tegenover dat de verwachte uitkeringen in het nieuwe stelsel hoger zijn dan die in het huidige stelsel. Het huidige stelsel heeft dus in vergelijking tot het nieuwe stelsel kenmerken van een put-optie: het biedt de deelnemers (min of meer) garantie op een minimale uitkering, maar voor die garantie wordt een (optie)prijs betaald in de vorm van een lagere
gemiddelde verwachte uitkering.

Lees het artikel verder onder Download.

DownloadOver de auteur

drs. Servaas Houben FIA CFA FRM

is actuaris en werkt als manager Actuarial bij Ergo Insurance en als board member bij CFA Belgium.