Klimaatrisico kwantificeren in wereldwijde beleggingen

Kennisbank •

Klimaatverandering is een wereldwijd beleggingsrisico. Opwarming en natuurrampen leiden op alle continenten tot omvangrijke financiële risico’s.

Klimaatrisico kwantificeren in wereldwijde beleggingen

Beleggers, risicomanagers, bestuurders en toezichthouders willen klimaatimpact begrijpen en berekenen. Dit artikel begint met een beschrijving van klimaatrisico’s, daarna een raamwerk voor klimaatrisico in de beleggingen, welk uitmondt in een kwantitatieve schatting voor institutionele beleggingsportefeuilles.

Antropoceen

‘Humans are the main driver of climate change’. Welkom in het antropoceen, het tijdperk waarin de mens een verbijsterende invloed heeft op de aarde. Door de ongebreidelde uitstoot van broeikasgassen warmt de aarde op. De gevolgen zijn zichtbaar in de stijgende zeespiegel, droogte, hittegolven, bosbranden, cyclonen, stortregens en overstromingen zijn frequenter en heviger (IPCC). De opwarming van 1,5⁰C wordt al bereikt in 2040 en zit op een pad naar 2,7⁰C in 2100. Het klimaatakkoord van Parijs is een loze belofte gebleken. De uitstoot van broeikasgassen neemt toe in plaats van af.

De wil ontbreekt bij de grootste emittenten: China, India, Rusland, Nigeria en OPEC-landen. Zij streven pas naar Net Zero in 2060. Daarnaast is de VS wispelturig met Climate ON/OFF, afhankelijk of Democraten dan wel Republikeinen de macht hebben. In het VK willen de Conservatieven opportunistisch een nieuwe steenkolenmijn openen om te sluiten in 2049; vlak voor Net Zero in 2050. Bovenstaande leidt tot onvoldoende reductie in jaarlijkse uitstoot, tot slechts een halvering van circa 25 Gigaton.

Lees het artikel verder onder Download.