Klimaatverandering, extreem weer en de risico’s voor de financiële sector

Kennisbank •
Vylon Ooms, Dim Coumou, Wouter Botzen

Extreem weer neemt sterk toe door klimaatverandering, wat leidt tot grote maatschappelijke risico’s, ook voor de financiële sector.

Klimaatverandering, extreem weer en de risico’s voor de financiële sector

De nieuw opgerichte Climate Finance Academy (CFA) gaat de kennisoverdracht tussen klimaatwetenschap en de financiële sector versnellen, zodat de risico’s beter gekwantificeerd kunnen worden en tijdig passende maatregelen genomen kunnen worden. Daarnaast dient de financiële sector zijn verantwoordelijkheid te nemen in het aanjagen van de noodzakelijke transitie naar een duurzamere en weerbaardere maatschappij.


Lees dit artikel verder onder Download.