Kwalitatief slechte data zijn de grootste bedreiging voor ons pensioenstelsel

Kennisbank •
Jennifer Allerman, Jennifer van Eekelen

Wil de pensioensector de komende jaren een succes-volle transformatie realiseren, dan is de kwaliteit van pensioendata cruciaal. En daar zit een probleem.

Kwalitatief slechte data zijn de grootste bedreiging voor ons pensioenstelsel

Want een groot deel van die data stamt uit een andere tijd, van soms meer dan 40 jaar geleden. Toch is het opschonen van vervuilde data geen kansloze missie. Als je nu niets doet, word je samen met alle deelnemers de komende decennia achter-volgd door slechte data. De Pensioenfederatie heeft recentelijk een kader gepubliceerd als handvat voor de uit te voeren activiteiten rondom datakwaliteit. In de - nog te finaliseren - wetgeving wordt tevens gedacht aan een verplichting aan het pensioen-fondsbestuur om minimaal een opdracht aan de externe accountant te geven voor een controle van de overeengekomen specifieke werkzaamheden (COS 4400/Richtlijn 4400) omtrent datakwaliteit. Onafhankelijk van de status van de wetgeving, is de vernieuwde interesse van de toezichthouder in de juistheid en volledigheid van de data. Allemaal aanleidingen voor het pensioenfondsbestuur om datakwaliteit prioriteit te geven voor, tijdens en na de transitie.

Lees dit artikel verder onder Download.