Liquiditeitsrisico

Kennisbank •
Tanya Deryglazova MSc FCCA, Drs. Pieter Bouwknegt AAG

Liquiditeitsrisico. Dat is toch typisch voor banken? Een rij voor de PIN-automaat, dat speelt bij verzekeraars en pensioenfondsen niet. Nee, als actuaris hoef je je daar niet mee bezig te houden.

Liquiditeitsrisico

Het bovenstaande is niet juist. We zullen in deze bijdrage uiteenzetten dat het liquiditeitsrisico wel degelijk relevant is voor verzekeraars en pensioenfondsen, en dat de actuaris zich hierin moet verdiepen.


Liquiditeitsrisico is de mogelijkheid dat een financiële instelling niet aan directe betalingsverplichtingen kan voldoen. In eerste instantie denk je inderdaad aan een bank run, waarbij de bank onvoldoende cash direct beschikbaar heeft. Een bank run kent een eigen dynamiek: omdat de rij bij de pinautomaat langer wordt, sluit je je ook maar aan. Je wilt immers niet de laatste zijn. Bij schadeverzekeraars en pensioen-fondsen zal de klant/deelnemer niet de mogelijkheid hebben om zelf geld op te vragen. Deze klantgedreven dynamiek zal niet optreden. Zo zullen bij levensverzekeraars de reguliere uitkeringen bij leven of dood niet beïnvloed worden door klantgedrag. Echter, levensverzekeringen kunnen vaak wel afgekocht worden. Dit kan tot een dynamiek leiden die vergelijkbaar is met een bank run, zoals in 2023 bij de Italiaanse levensverzekeraar Eurovita plaatsvond.


Lees dit artikel verder onder Download.

Download