Overleven voor actuarissen: de toekomst van de winnaars van de huidige arbeidsmarkt

Kennisbank •
Rosa d'Adelhart Toorop LLM, drs. Frank den Bieman AAG

Academisch geschoolde actuarissen zijn de winnaars van de huidige arbeidsmarkt. Ze krijgen over het algemeen een hoog startsalaris, 0ntvangen snel een vast contract en kunnen hun gehele carrière rekenen op mooie arbeidsvoorwaardenpakketten.

Overleven voor actuarissen: de toekomst van de winnaars van de huidige arbeidsmarkt

Deze comfortabele positie van deze specialisten brengt echter het risico met zich mee dat werkenden te veel vertrouwen op hun eerder verworven competenties. Een competentie is een bundeling van theoretische en praktische kennis, cognitieve vaardigheden en capaciteiten. We bekijken de mogelijkheden om te overleven in de arbeidsmarkt voor actuarissen, en leggen een vergelijking met een andere gespecialiseerde beroepsgroep, fiscalisten.


Laten we alvast met het goede nieuws beginnen: zowel de academisch geschoolde actuaris als fiscalist heeft de potentie om een winnaar te blijven. Maar dat vergt wel inspanning. Zowel de actuaris als de fiscalist zal zich moeten laten upskillen, ofwel digitaal laten bijscholen. Omdat routinematige taken in beide beroepen volledig zullen verdwijnen, zal het takenpakket van deze beroepen wel veranderen. Dit kan het een uitdaging maken om nog relevant te blijven voor beoefenaars van deze beroepen, en voor hen die niet bereid zijn om te investeren in de eigen ontwikkeling.