Pensioenuitvoeringsorganisaties; waar lopen ze tegenaan bij de Wtp-transitie?

Kennisbank •
Jorrit Reijmers MSc, Stijn Swaans MSc FRM

Op 30 mei 2023 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen (Wtp) aangenomen. Alle pensioenfondsen, pensioen-uitvoeringsorganisaties, serviceproviders, fiduciaire managers, vermogensbeheerders, werkgevers en werknemers ondervinden gevolgen van de invoering van de wet.

Pensioenuitvoeringsorganisaties; waar lopen ze tegenaan bij de Wtp-transitie?

Bij pensioenuitvoeringsorganisaties (PUO’s) is de operationele impact het grootst en worden onder andere, de te leveren producten en diensten, de opzet van de administratie en systemen, samenwerking bij organisatieoverstijgende processen en (deelnemer)communicatie geraakt. PUO's ondergaan in de Wtp-transitie een volledige transformatie om compliant te zijn en de klanten van de juiste service te voorzien. Dit betekent dat de gehele organisatie van processen tot functieprofielen moet veranderen, terwijl de bestaande winkel blijft draaien. Deze veranderingen moeten worden geadopteerd door de organisatie en medewerkers vóór de overgang van de eerste klanten naar het nieuwe stelsel. In dit artikel schetsen we een beeld van de kenmerken van de Wtp, de impact van de transitie op een PUO in de pensioenwaardeketen, en benoemen we veranderingen in de rol van de actuariële functie.


Lees dit artikel verder onder Download.