Quantumtechnologie: impact verzekerd

Kennisbank •

Opkomst van technologie geeft altijd aanleiding tot nieuwe mogelijkheden, businessmodellen en toepassingen. We hebben dit gezien bij de opkomst van computers, van het Internet en van de mobiele telefoons.

Quantumtechnologie: impact verzekerd

Sommige van deze toepassingen van technologische ontwikkelingen zijn vrij voorspelbaar, en anderen verrasten bestaande bedrijven en hun leiders. Een bekend voorbeeld van dat laatste is de opkomst van de iPhone, die door leiders van Microsoft werd afgedaan als een onzinnig apparaat omdat het geen fysiek toetsenbord heeft. De stormachtige ontwikkeling van de smartphone die volgde liet zien hoe mis zij het hadden.

Quantumtechnologie is al decennia in ontwikkeling. Ook van deze technologie is soms gezegd dat het tot niets leidt of dat het een theoretisch toekomstbeeld is. Toch lijkt nu een kantelpunt bereikt en is deze technologie zich nu snel aan het ontwikkelen met reële implementatiemogelijkheden in de komende 5 tot 10 jaar. Die ontwikkelingen zullen grote impact hebben op onze samenleving en economie. Voor we ingaan op wat de gevolgen van het ontwikkelen van deze technologie zijn, zullen we eerst uitleggen over welke technologie we het hebben.

Lees dit artikel verder onder Download.

Download

Over de auteur

Martijn Dekker

Dr. M. Dekker is Chief Information Security Officer bij ABN AMRO Bank en gasthoogleraar Informatiebeveiliging bij de Universiteit van Amsterdam.