Risicomanagement en ERB onder de Wtp

Kennisbank •
drs. Patrick Kremers , ir. Jeroen Bogers MBA CCRA

De spelregels voor de formele documenten in het Wtp-traject (Transitieplan, Implementatieplan en Communicatieplan) zijn sterk ingekaderd door dewetgeving en de guidance van DNB en AFM. Hoe de Eigen Risicobeoordeling (ERB) hierin past is toegelicht in een Q&A van DNB.

Risicomanagement en ERB onder de Wtp

Wij bieden in dit artikel een handreiking om de ERB een duidelijke plek te geven in het bestuurlijke besluitvormingstraject van de Wtp, waarin ook de actuaris een belangrijke rol speelt.

De ERB en de Wtp

De ERB is het instrument voor een pensioenfonds dat inzicht geeft in de samenhang tussen de strategie van het pensioenfonds, de materiële risico’s die het pensioenfonds kunnen bedreigen en de mogelijke consequenties hiervan voor de financiële positie van het pensioenfonds en de pensioenrechten en de pensioenaanspraken van (gewezen) deelnemers. De ERB dient naast de materiële risico’s ook inzicht te geven in de operationele risico’s.


Wij zien bij veel fondsen die met de ERB gestart zijn of recent afgerond hebben, dat er een tweedeling is in de materiële risico’s die onderzocht worden in de ERB: risico’s in aanloop naar de voorgenomen transitiedatum en risico’s die na de transitie grote impact kunnen hebben. De risico’s in aanloop naar de transitie hebben zoals verwacht kan worden veelal te maken met de fase waarin het bestuur de opdracht van de sociale partners moet beoordelen (opdrachtaanvaarding).

Lees het artikel verder onder Download.

Download