Van actuaris naar ‘klimatuaris’ of ‘impactuaris’?

Kennisbank •
Roos Jurrissen, Maxine Gruters BSc, Bouke Evers

Het grote thema van onze tijd is klimaatverandering. Hoe gaan we als samenleving om met de grote uitdaging om onze wereld leefbaar te houden?

Van actuaris naar ‘klimatuaris’ of ‘impactuaris’?

Dit vereist een gezamenlijke inspanning van de politiek, de wetenschap, de financiële wereld, van ieder individu. Ook de actuaris kan zijn of haar competenties inzetten. De actuaris is immers expert in het maken van langetermijnprojecties en het inschatten van risico's. Maar waar te beginnen? Er komt een stortvloed aan regelgeving op de financiële sector af, en door alle ‘regelgeving-bomen’ die worden aangeplant, is het bos niet altijd meer te zien.


Vanuit de Commissie Duurzaamheid van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) is een werkgroep gevormd die als doel had om inzicht te geven in de huidige wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid die raken aan het actuariële werkveld. We zijn heel trots op het werk dat we als werkgroep hebben geleverd om te komen tot het onlangs gepubliceerde rapport van de werkgroep. In dit artikel staat een aantal kerninzichten uit dit rapport, gericht op welke processen binnen een verzekeraar worden geraakt door de verschillende regelgeving, en welke rol de actuaris hierbij kan spelen.


Lees dit artikel verder onder Download.