Leidraden

Deze publicaties biedt actuarissen en actuarieel analisten AG ondersteuning bij een specifiek onderdeel van de uitoefening van hun beroep. Hoewel aan de totstandkoming van deze publicatie een zorgvuldig proces van overleg en overweging is voorafgegaan, zijn beroepsbeoefenaren niet verplicht de in deze publicaties opgenomen standpunten te volgen.

Leidraden