Overige uitingen

Onder overige uitingen van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) vallen studie- en discussierapporten, ledeninformatie en voorlichtingsmateriaal. Een dergelijke publicatie is samengesteld voor derden en/of leden. De publicatie heeft geen status in de Classificatie van regelgeving, wel kan worden verwezen naar publicaties die een dergelijke status wel hebben.

Overige uitingen

Overige uitingen