Commissie Accreditatie Permanente Educatie (CAPE)

De Commissie Accreditatie Permanente Educatie (CAPE) voert het PE-reglement van het AG uit door te toetsen of aangemelde activiteiten, van individuele leden en van opleiders, in het kader van Permanente Educatie voldoen aan het PE-reglement.

Commissie Accreditatie Permanente Educatie (CAPE)

Actuarissen AG en Actuarieel Analisten AG zijn gebonden aan Permanente Educatie (PE). Het doel van verplichte PE is om als professional het kennisniveau hoog te houden en op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen in het vak.

Taak commissie

  • CAPE toetst of aangemelde activiteiten voldoen aan de criteria van het PE-reglement en kent het aantal PE-punten toe (Punten-model), of (bij het PO-model, persoonlijke ontwikkeling) beoordeelt PO-evaluaties.
  • CAPE bewaakt en bevordert eenduidig beleid, transparante communicatie naar AG-leden en de procesbewaking inzake het beleid van Permanente Educatie.
  • CAPE geeft advies aan het bestuur inzake het PE-beleid, inclusief het aanreiken van voorstellen.

Samenstelling

Drs. A.C. van Stee AAG (Alexander), voorzitter

D.H.B. Beekhuizen MSc AAG (Dorine)
Drs. J. Beelen MSc AAG (Jeroen)

Drs. M.W. Koper AAG (Machiel)
S.M. Overberg MSc AAG (Suzanne)
Drs. ing. P. Wittekoek AAG (Pieter)

Aanvullende informatie

Contact bureau AG: Wies de Boer AAG (030-6866196)
Portefeuillehouder bestuur AG: Wilbert Ouburg MSc AAG FRM


Naar Permanente Educatie (PE)