Commissie Accreditatie Universiteiten/Hogescholen (CAUH)

De Commissie Accreditatie Universiteiten en Hogescholen (CAUH) accrediteert universiteiten en hogescholen waar het actuariële opleidingen betreft die moeten voldoen aan de eindtermen van het AG.

Commissie Accreditatie Universiteiten/Hogescholen (CAUH)

Een actuaris of een actuarieel analist (op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar) beschikt over de benodigde kennis, toont het gewenste gedrag en is in staat kerntaken die kenmerkend zijn voor het beroep, uit te voeren. Een accreditatie door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is daarmee een van de basisvereisten die zal worden getoetst in de door het AG uitgevoerde accreditatie van de opleiding.

Taak commissie

  • Het accrediteren van universiteiten en hogescholen waar het actuariële opleidingen betreft die moeten voldoen aan de eindtermen van het AG, concreet voor actuarieel analist AG en actuaris AG.
  • Advies geven voor mogelijke verbeteringen/verduidelijking op de door de commissie onderwijs op te stellen eindtermen. Dit kunnen bijvoorbeeld bevindingen zijn uit een accreditatie of zaken die we zien in relevante ontwikkelingen.
  • Het monitoren en opvolgen van het convenant tussen AG en de opleidingen.


Samenstelling

W.J.C. Deelen AAG MCM (Wil), voorzitter

B.L. de Boer AAG (Wies), secretaris
Drs. U. Hofman AAG (Ugo)
Prof. dr. R.H. Koning (Ruud)
Prof. dr. L. Spierdijk (Laura)
Ir. drs. J.H. Tornij (Erik)
T. van der Vorst MSc AAG (Tom)

Aanvullende informatie

Contact bureau AG: Wies de Boer AAG (030-6866196)
Portefeuillehouder bestuur AG: Wilbert Ouburg MSc AAG FRM