Commissie Actuarial Data Science

De Commissie Actuarial Data Science houdt zich bezig met Data Science, zowel binnen het actuariële werkveld als bij aanpalende werkgebieden en sectoren.

Commissie Actuarial Data Science

Door digitalisering en daarmee ook de ontwikkeling van nieuwe technologieën en datagedreven besluitvorming, zijn er aanzienlijke veranderingen in de verzekeringssector, de pensioensector en binnen het werkveld van actuariële professionals. 

Taak commissie

  • De commissie adviseert het bestuur bij Data Science vraagstukken inzake beleidsvorming en -uitvoering. 
  • De commissie profileert de actuarieel professional in het Data Science domein. 
  • De commissie geeft input voor inbedding van Actuarial Data Science in de reguliere actuariële opleiding en Permanente Educatie. 
  • De commissie ontwikkelt use cases voor de actuarieel professional.


Samenstelling

F. Pardoel FRM MSc (Frank), voorzitter 
Ir. L.F.C.N.H. van Beurden AAG (Laurens)

Drs. C.A.M. van Iersel AAG CERA (Corné), secretaris 
I.S. Nonneman MSc AAG (Iris)  
Drs. P.C.F. Ruesink AAG RBA (Peter) 
B.M. Tautan MSc AAG(Bogdan)

M.W.D. Westra MSc AAG FRM (Martijn) 

Aanvullende informatie

Contact bureau AG: drs. Corné van Iersel AAG CERA (030-6866197) 

Portefeuillehouder bestuur AG: ir. drs. Ingrid van Riel AAG

Internationaal

Linking pin: B.M. Tautan MSc AAG (Bogdan), F. Pardoel FRM MSc (Frank)