Commissie Duurzaamheid

Commissie Duurzaamheid richt zich op alle duurzaamheidsaspecten die het actuariële werkveld raken. De commissie heeft als doel het AG-bestuur hierover te adviseren en te ondersteunen.

Commissie Duurzaamheid

Sinds 2021 zijn Europese regels van kracht die de financiële sector dwingen transparanter te zijn over haar duurzame prestaties, zodat klanten beter weten wanneer een (financieel) product wel of niet ‘groen’ is.
 

Financiële instellingen moeten bijvoorbeeld rekening houden met extra kosten als gevolg van klimaatverandering. Zo kunnen verzekeraars bijvoorbeeld te maken krijgen met hogere schadelasten door extreem weer. Voor pensioenfondsen geldt dat het meewegen van ESG-aspecten bij het nemen van investeringsbeslissingen niet langer enkel een mooi streven is maar ook wettelijk verplicht.

Taak commissie

  • De commissie vervult een ondersteunings- en adviesfunctie bij beleids- en uitvoeringsvraagstukken waar het duurzaamheid in het actuariaat betreft, zowel binnen de vereniging als daarbuiten. 
  • De commissie signaleert en monitort proactief duurzaamheidsontwikkelingen en coördineert, indien relevant, vervolgacties hierop. 
  • De commissie organiseert bijeenkomsten. 
  • De commissie stelt of laat concrete deliverables (bijvoorbeeld: leidraad, Best Practices) opstellen om de beroepsgroep te faciliteren. 


Samenstelling 

Drs. F.J.M. Gosselink RC (Frank), voorzitter 
Drs. M.C. van Delft AAG (Marcel)

L. Erasmus MSc AAG (Loudina)
Drs. C.A.M. van Iersel AAG CERA (Corné) 

dr. T.A.F. van der Aalst AAG (Ted)

Drs. N. Vermeijden (Niels)

M.L. van den Bergh Weerman AAG (Marius)
 

Aanvullende informatie

Contact bureau AG: drs. Corné van Iersel AAG CERA (030-6866197)
Portefeuillehouder bestuur AG: Loudina Erasmus MSc AAG

Publicaties