Commissie Kwaliteitszorg

De Commissie Kwaliteitszorg adviseert het AG-bestuur op het gebied van kwaliteitsnormen, zoals richtlijnen en standaarden, en kernwaarden, zoals onafhankelijkheid en integriteit.

Commissie Kwaliteitszorg

Door het bevorderen van het werken volgens kwaliteitsnormen en door het definiëren en vastleggen van kernwaarden wordt bewust gestuurd op aantoonbare professionaliteit.

De actuariële beroepsgroep voert (deels) wettelijk vastgelegde taken uit. Als het wettelijk kader ontbreekt, is het de taak van het AG de nodige interne voorwaarden te creëren en daarop toe te zien. Deze actuariële standaarden, die de positie van de actuariële beroepsgroep versterken, hebben betrekking op: 

  • richtlijnen, waaronder het Reglement van Orde voor de uitvoering van (bepaalde) werkzaamheden; 
  • richtlijnen voor de relatie met werkgever, klant en andere professionals; 
  • richtlijnen voor kwaliteit handhaving en integriteit. 

Taak commissie

  • De commissie adviseert het AG-bestuur op het kwaliteitsdossier. 
  • De commissie initieert en coördineert activiteiten op het gebied van kwaliteit. 
  • De commissie evalueert het kwaliteitssysteem. 
  • De commissie bewaakt en actualiseert het beroepsprofiel. 
  • De commissie houdt bij en vertaalt (internationale) ontwikkelingen (richtlijnen, wet- en regelgeving). 
  • De commissie reviewt documenten met betrekking op beroepsreglementering en beleidsdocumenten van andere Commissies die het terrein van beroepsreglementering raken: internationale standaarden, beleid Permanente Educatie en Register voor Certificeerders.


Samenstelling

Drs. J.M. Krijgsman van Spangenberg AAG (Jules), voorzitter
Drs. P.H.A. Heesterbeek AAG (Pieter)

B.M. Tautan MSc AAG (Bogdan)
Drs. E.P. Visser AAG (Ernst)
Drs. C.J.A.J.J. Wisselink AAG CERA (Caroline)


Aanvullende informatie

Contact bureau AG: Wies de Boer AAG (030-6866196)
Portefeuillehouder bestuur AG: drs. Daan Kleinloog AAG


Internationaal

Linking pin: B.M. Tautan MSc AAG (Bogdan)