Commissie Sterfte Onderzoek

De Commissie Sterfte Onderzoek (CSO) werd in 2011 ingesteld met de opdracht tweejaarlijks een nieuwe prognosetafel uit te brengen voor de inschatting van de toekomstige levensverwachting van de Nederlandse bevolking. In 2014 is een stochastisch model geïmplementeerd dat, naast de sterfteprognose, ook de onzekerheid daarin weergeeft.

Commissie Sterfte Onderzoek

Al decennialang neemt de levensverwachting toe, zowel in Nederland als in de ons omringende landen. Dit heeft grote impact op de samenleving. Voor pensioenfondsen en levensverzekeraars is inzicht in de ontwikkeling van de levensverwachting belangrijk om een inschatting van de toekomstige geldstromen te kunnen maken en zo voorzieningen vast te stellen.

Taak commissie

 • De commissie volgt de ontwikkeling van sterfte in Nederland. 
 • De commissie prognosticeert de ontwikkelingen op het gebied van sterfte. 
 • De commissie maakt en publiceert periode- en prognosetafels. 

Samenstelling

De CSO bestaat uit leden met een wetenschappelijke achtergrond, leden uit de pensioen- en verzekeringssector met een technische achtergrond en leden uit deze sectoren met een beleidsmatige achtergrond.

Drs. A.Th. Biesma AAG RC RBA (Sander), voorzitter

F. van Berkum PhD (Frank)
Drs. C.A.M. van Iersel AAG CERA (Corné), secretaris

M.J.A. Klein MSc AAG (Marieke)
C.C.A. Jonk MSc AAG (Carlo)
Drs. J. de Mik AAG CFA (Hans)
J.I. Tol MSc AAG (Janinke), tevens voorzitter werkgroep Prognosetafels
Drs. J.C. van Valkengoed (Joost)
Drs. R.E.J.M. Waucomont AAG (Raymond)
M.A. van Wijk MSc AAG (Menno)
Ir. drs. M.R. van der Winden AAG MBA (Marco)

Adviesrol
Prof. dr. B. Melenberg (Bertrand)
Prof. dr. ir. M.H. Vellekoop (Michel)

Aanvullende informatie

Contact bureau AG: drs. Corné van Iersel AAG CERA (030-6866197)
Portefeuillehouder bestuur AG: drs. Edwin Roebersen AAG CFA FRM

Internationaal

Linking pin: drs. J. de Mik AAG (Hans)

Publicaties

 • Prognosetafel AG2022
  Kennisbank
  Het volgen van de ontwikkeling van sterfte in Nederland en het prognosticeren hiervan, is sinds jaar en dag een belangrijke taak van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG). Dit komt tot uiting in de lange reeks van periode- en prognosetafels die het AG sinds 2010 tweejaarlijks publiceert.
 • Prognosetafel AG2020
  Kennisbank
  Al decennialang neemt de levensverwachting toe, zowel in Nederland als in de ons omringende landen. Dit heeft grote impact op de samenleving. Voor pensioenfondsen en levensverzekeraars is inzicht in de ontwikkeling van de levensverwachting belangrijk om een inschatting van de toekomstige geldstromen te kunnen maken en zo voorzieningen vast te stellen.
 • Prognosetafel AG2012-2062
  Kennisbank
  Naast de lage rente die regelmatig aanleiding is voor mediaberichten over de hoogte van pensioenen en over de situatie van pensioenfondsen, is er ook veel belangstelling voor de inschatting van de levensverwachting. De inschatting wordt immers niet alleen gebruikt om de dekkingsgraad van pensioenfondsen en de solvabiliteitspositie van verzekeraars te bepalen, maar is tevens van invloed op belangrijke en actuele maatschappelijke en politieke vraagstukken.