Commissie Zorg

De Commissie Zorg richt zich op de zorgsector. De commissie adviseert het AG-bestuur bij vraagstukken inzake beleidsvorming en -uitvoering.

Commissie Zorg

Het actuariële zorgdomein is sterk in beweging. Door de groeiende beschikbaarheid aan data en het belang om deze data effectief te laten renderen en te legitimeren, neemt de relevantie van actuariële professionals in de zorgsector toe.

Taak commissie

  • De commissie signaleert proactief ontwikkelingen en trends met actuariële impact in de zorgsector.
  • De commissie verwoordt actuariële implicaties op (wijzigingen in) de zorgsector. 
  • De commissie levert inhoudelijke input ten behoeve van de maatschappelijke discussie met betrekking tot ontwikkelingen in de zorgsector en in het bijzonder op het gebied van zorgverzekeringen. 

      

Samenstelling

B. van Wel MSc AAG (Bas), voorzitter

Drs. J.A.N. Houtepen AAG MBA (Judith)
Drs. ir. E.J. Bramer (Erwin)

Drs. A.S. ten Have AAG CERA (Albert)
Drs. ing. H.T. Heemskerk AAG MSc (Rick)

Drs. C.A.M. van Iersel AAG CERA (Corné), secretaris
Drs. C.J. Jansen-Dirksen AAG (Cleo)
I. van Loon MSc Actuarieel Analist AG (Ilke)
Drs. N.A.A. Marquinie AAG (Noud)

Aanvullende informatie

Contact bureau AG: drs. Corné van Iersel AAG CERA (030-6866197)
Portefeuillehouder bestuur AG: Wilbert Ouburg MSc AAG FRM