AG zoekt leden voor de Commissie Kwaliteitszorg

Nieuws •

De Commissie Kwaliteitszorg is op zoek naar twee enthousiaste leden.

AG zoekt leden voor de Commissie Kwaliteitszorg

De Commissie Kwaliteitszorg adviseert het AG-bestuur op het gebied van kwaliteitsnormen, zoals richtlijnen en standaarden, en kernwaarden, zoals onafhankelijkheid en integriteit. Door het bevorderen van het werken volgens kwaliteitsnormen en door het definiëren en vastleggen van kernwaarden wordt door de vereniging bewust gestuurd op vaardigheden en professionaliteit. Een voorbeeld is het beroepsprofiel dat elke vijf jaar door de commissie wordt geactualiseerd en waarvoor interviews met leden uit het veld belangrijke input vormen. De commissie beoordeelt daarnaast documenten over beroepsreglementering en beleidsdocumenten van andere commissies zoals bijvoorbeeld de internationale standaarden en het beleid voor Permanente Educatie.

De Commissie Kwaliteitszorg bestaat uit leden die daar allen op persoonlijke titel zitting in hebben. Commissieleden hebben verschillende professionele achtergronden zodat ze samen het speelveld van de actuariële professional goed kunnen overzien.

Een lid van de commissie:


  • is werkzaam in het actuariële werkveld;
  • kan 1 à 2 werkdagen in de maand vrij maken voor commissiewerk;
  • vindt het leuk en kan goed in teamverband samenwerken en ideeën vertalen naar concrete resultaten; en
  • vervult een belangrijke rol bij het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van uitingen vanuit het AG.

Interesse?

Heb je interesse? Wil je meer weten? Neem dan contact op met Wies de Boer AAG (06-29020006), senior beleidsmedewerker bij het AG, ze praat je graag bij over deze vacature.