Disruptief

Blog •

Het is fascinerend te zien dat de Nederlandse taal continu verrijkt wordt met nieuwe woorden of samenstellingen als gevolg van landelijke of wereldwijde ontwikkelingen.

Disruptief

In de jaarlijkse verkiezing van het woord van het jaar was in 2020 “anderhalvemetersamenleving” de grote winnaar, gevolgd door “fabeltjesfuik” en “viruswappie”. Het financiële werkveld is de afgelopen jaren ook verrijkt met verschillende woorden die hoog in deze verkiezing zijn geëindigd, zoals: “kruimelpensioen”, “kwakkelbank” en “onderwaterhypotheek”. Als er een verkiezing was geweest van woord van de 21e eeuw op ons werkgebied, was dat wat mij betreft disruptief geworden.

Disruptieve technologie, data analytics op “big data”. Het meer “uitnutten” van informatie besloten in bergen data kan (of zou) een ontwrichtend effect hebben op de bedrijfsvoering. Hierdoor is er steeds meer oog gekomen voor een bepaald deel van de kwantitatieve vaardigheden waar actuarissen en econometristen over beschikken, en is men zich geleidelijk meer bewust van de mogelijkheden die (nieuwe) technologie biedt.

Het meer “uitnutten” van informatie besloten in bergen data kan (of zou) een ontwrichtend effect hebben op de bedrijfsvoering.

Sinds vorig jaar is gebleken dat een andere “ie” op de schaal van disruptiviteit nog hoger scoort dan technologie: een pandemie. Thuiswerken werd opeens de norm en wie nog niet bekend was met de beschikbare tools om online samen te werken, kreeg direct een vuurdoop. Door deze door COVID-19 geïnitieerde omschakeling bevinden we ons nu in een werkomgeving (en wereld) die we twee jaar geleden nog lang niet voor mogelijk achten. Nu er inmiddels weer meer mogelijk wordt, ontstaan er nieuwe uitdagingen zoals bijvoorbeeld het succesvol toepassen van hybride meetings.

De versnelde omschakeling naar digitale samenwerking is niet alleen zichtbaar op de (virtuele) werkvloer, maar ook consumenten zijn over naar een wereld waarin een fysiek adviesgesprek vaak plaats heeft gemaakt voor een digitale ontmoeting. Daarnaast verwachten consumenten ook dezelfde digitale mogelijkheden en flexibiliteit die geboden worden in andere sectoren. Verschillende (vernieuwde) onlineplatforms, zoals mijnpensioenoverzicht.nl en mijnwaardeoverdracht.nl vanuit de pensioensector en apps die verzekeraars de laatste jaren hebben gelanceerd, helpen bij het verder inspelen op deze behoefte. Laten wij als actuarissen nadenken hoe de huidige ontwrichte situatie kansen biedt om hierin een volgende stap te zetten naar nieuwe innovatieve toepassingen!


Deze blog is op persoonlijke titel geschreven.